Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Slutsatser om Libyen på utrikesministermöte

Publicerad

När EU:s utrikesministrar träffades i Bryssel den 17 juli antogs rådsslutsatser om Libyen. Andra frågor som diskuterades var vidare prioriteringar för EU:s globala strategi, situationen i Nordkorea samt nya insatser i Irak.

Utrikesminister Margot Wallström på FAC 17 juli
Utrikesminister Margot Wallström på FAC 17 juli Foto: EU-representationen

Libyen

Utrikesministrarna antog slutsatser att ge fortsatt stöd till Libyen med tanke på det sköra politiska tillståndet samt migrations- och säkerhetssituationen som råder i landet. Bland annat enades rådet om ett förlängt mandat för EU BAM. EU BAM är ett civiluppdrag inom ramen för EU:s gemensamma säkerhet- och försvarspolitik för att stödja de libyska myndigheterna för att förbättra och utveckla landets säkerhet. Rådet underströk också vikten av insatsen Sophia som är EU:s insatts till sjöss för att försöka förhindra människosmugglares affärsmodell. Rådet införde även restriktioner för export och leverans av uppblåsbara båtar och utombordsmotorer till Libyen.

EU:s globala strategi

Rådet höll en allmän diskussion om det fortsatta arbetet gällande genomförandet av EU:s globala strategi som utgår från att EU:s medlemsländer måste ta ett större ansvar för Europas säkerhet samt att den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken måste stärkas. Diskussionen handlade om att skapa en ram för kommande år, vilka prioriteringar medlemsländerna har samt vikten att kunna agera över hela konfliktcykeln.

Ministrarna kom också fram till ett förberedande beslut inför upprättandet av en framtida gemensam försvars- och säkerhetspolitisk insats, GFSP, till stöd för säkerhetssektorn i Irak samt antog flera rådsslutsatser gällande Nordkorea.

Utrikesminister Margot Wallström företrädde Sverige på mötet.

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mer om utrikesrådet 17 juli

Mer om arbetet i utrikesrådet