Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

EU och Japan – överenskommelse om frihandelsavtal

Publicerad

EU och Japan har enats om en principöverenskommelse om både ett frihandelsavtal och ett politiskt samarbetsavtal. Något som båda regionerna kallar för ”en ekonomisk milstolpe”.
– Två av världens största ekonomier har enats om sluta ett frihandelsavtal, i en tid när protektionismens vindar blåser runtom i världen. Det är en viktig signal till omvärlden, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Japans premiärminister Shinzo Abe och EU- och handelsminister Ann Linde.
Japans premiärminister Shinzo Abe och EU- och handelsminister Ann Linde, här med statsminister Stefan Löfven och närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Foto: Regeringskansliet/Sören Andersson

Två tredjedelar av de svenska företag som i dag exporterar till Japan är småföretag, och den japanska marknaden är särskilt viktig för län som Uppsala, Dalarna, Västernorrland, Stockholm och Jämtland.

– Det är oerhört positivt, säger Ann Linde, som tror att avtalet kommer att leda till ökad handel, både för små och stora företag.

– Det finns mycket svensk teknik som är intressant för Japan, inte minst inom hälso- och klimatområdet. Smarta städer och hållbara transporter är två exempel, avfallshantering ett annat, säger Ann Linde.

Japan kommer att slopa 97 procent av alla varutullar när avtalet genomförts, vilket är det mest ambitiösa avtalet landet någonsin kommit överens om. EU kommer att slopa 99 procent av sina tullar. Avtalet innehåller också regelförenklingar som underlättar handeln.
Tidigare har Japan haft sina egna, mycket distinkta regler inom bilsektorn. Från och med år 2019 kommer Japan att följa FN:s internationella regler.

– Det är bra för svenska biltillverkare, säger Ann Linde.

Avtalet har föregåtts av fyra års förhandlingar och innehåller förutom tullar också marknadstillträde för både varor och tjänster samt offentlig upphandling.

Avtalet innehåller också förslag på djupare samarbete på en rad andra områden, som immaterialrätt, konkurrens, hållbarhet, djur och växtskydd), och för första gången har vi ett avtal med skrivningar om ett effektivt genomförande av Parisavtalet.

Det är viktigt att notera är att alla detaljer i avtalet är ännu inte klara. Förhandlingarna om investeringsskydd, regulativt samarbete och en del tekniska frågor är ännu inte slutförda utan väntas fortsätta i höst. Förhoppningen är att alla kvarvarande frågor löses innan årets slut. Därefter väntar en process i rådet och Europaparlamentet för bland annat ingående och undertecknande av avtalet.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00