Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Ministrar diskuterade sociala rättigheter i EU

Publicerad

På rådsmötet 15-16 juni diskuterades bland annat arbetet med sociala rättigheter inom EU. Ministerrådet sammanträdde i Luxemburg och behandlade frågor om sysselsättning, socialpolitik, hälsa och sjukvård.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vid EPSCO 15-16 juni
Före mötet samtalade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson med brittiske EU-kollegan Damian Hinds. Även socialförsäkringsminister Annika Strandhäll deltog i rådsmötet, hälso- och sjukvårdsdelen. Foto: Europeiska unionens råd

En av huvudfrågorna var EU:s arbete med den så kallade pelaren för sociala rättigheter. Kommissionens förslag är indelat i tre kapitel. Det omfattar lika möjligheter och tillträde till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor och socialt skydd och inkludering. Att möta de sociala utmaningarna är viktigt för hela EU:s sammanhållning och för den inre marknaden, anser regeringen.


Arbetsmarknadsministrarna diskuterade även ett kompromissförslag om utstationering. Direktivet reglerar vilka bestämmelser som ska gälla när arbetstagare utstationeras för arbete under en begränsad tid i annat EU-land.


- En fungerande kompromiss är en som respekterar de sociala parternas självbestämmande och de olika EU-ländernas olika arbetsmarknadsmodeller, sade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på mötet.


Hälso- och sjukvårdsministrarna diskuterade hälsoaspekterna av förslaget om en social pelare.


- Sverige vill ha ett starkt och socialt Europa som grundar sig på synergier mellan tillväxt, konkurrenskraft, sociala framsteg, jämlikhet och solidaritet, sade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll vid mötet.


Andra frågor på agendan var minskad barnfetma och frivilligt samarbete mellan EU:s hälsosystem.

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)