Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Kultur och hälsa hör ihop

Publicerad

Kultur och hälsa står alltmer i fokus för forskningen, både i Sverige och i omvärlden. Även samarbeten mellan kulturaktörer och ansvariga inom sjuk- och hälsovården runt om i landet ökar. Sång, musik, dans och läsande är helt enkelt bra för hälsan.

Lina Glans
Kultur och hälsa stod på agendan när Lina Glans, politiskt sakkunnig på Socialdepartementet och Per Olsson Fridh, statssekreterare på Kulturdepartementet, träffade kulturpolitiker från Sveriges alla län, förutom Stockholm. Foto: Regeringskansliet

Kulturdepartementets statssekreterare Per Olsson Fridh och Lina Glans, politiskt sakkunnig på Socialdepartementet, träffade i maj kulturpolitiker från Sveriges alla län, förutom Stockholm, för att ta del av verksamheter runt om i landet som arbetar med att integrera kultur och hälsa.

- Det krävs mer än klassisk hälso- och sjukvårdspolitik för att uppnå det folkhälsopolitiska målet, sa Lina Glans och menade att kulturpolitik är ett av de områden som kan bidra till en bättre folkhälsa.

Exempel som de regionala kulturpolitikerna lyfte fram var bl.a. dans för unga med psykisk ohälsa, dans för vuxna med Parkison, minnesträning med hjälp av museers utställningar och kulturstödd rehabilitering.


Landets samtliga vårdcentraler har även fått information i form av en kulturhälsobox som innehåller material om dans, musik, bild, teater och film, men även övningar i stillhet, skrivna och framtagna av spjutspetsforskare, författare och kulturproducenter.

Regeringens politik för jämlik hälsa
Kommissionen för jämlik hälsa har nyligen överlämnat slutbetänkandet Nästa steg mot en mer jämlik hälsa (SOU 2017:47) till regeringen. Detta betänkande kommer att remitteras till såväl hälso- och sjukvårdsområdet som till olika kulturaktörer.

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Mer om kultur och hälsa

På Statens kulturråds webb finns information om olika verksamheter som handlar om kultur och hälsa.