Artikel från Utrikesdepartementet

Afrika diskussionsämne på EU:s utrikesråd

Publicerad

Utrikesministrarna diskuterade situationen på Afrikas horn vid sitt möte i Bryssel 15 maj. Därutöver berördes även Östliga partnerskapet och de säkerhetsmässiga och försvarsrelaterade aspekterna av EU:s globala strategi.

Full mötessal i Europabyggnaden i Bryssel
Utrikesministrarna träffades i Europabyggnaden i Bryssel för att diskutera det alltmer spända läget på Afrikas horn och EU:s strategiska relationer med Afrika och Östliga partnerskapet. Foto: Europeiska unionens råd

Afrikas horn

Diskussionen fokuserade på de politiska och säkerhetsmässiga utmaningar som regionen står inför. Ministrarna betonade den strategiska betydelsen av EU:s engagemang genom en stark politisk närvaro och ett fortsatt bidrag till fred och säkerhet.

Rådet höll också en allmän debatt om förbindelserna mellan Afrika och EU. Utrikesministrarna välkomnade den höga representantens och kommissionens gemensamma meddelande om en förnyad drivkraft för partnerskapet mellan Afrika och EU.

Diskussionen utgör en förberedelse för toppmötet mellan EU och Afrika i november. Toppmötet kommer att fokusera på ungdomar och ministrarna betonade i detta sammanhang betydelsen av arbetstillfällen. Bland annat genom att säkerställa ett gynnsamt klimat för handel och privata investeringar och att främja social och politisk inkludering av ungdomar i Afrika kan en inkluderande och hållbar tillväxt uppnås och fler och bättre jobb skapas.

Östliga partnerskapet

Rådet tog även upp Östliga partnerskapet. Ministrarna uttryckte enighet om partnerskapets avgörande betydelse för EU. Stödet till Östliga partnerskapet syftar dels till att stärka regionen som helhet, dels att ge individuellt utformat stöd till de sex partnerskapsländerna Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland.

Säkerhet och försvar

Utrikesministrarna diskuterade genomförandet av EU:s globala strategi inom säkerhets- och försvarsområdet.

Venezuela

Mot bakgrund av den oroande utvecklingen i landet antog rådet slutsatser om Venezuela.

Producerat av EU-representationen

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Rådets uppföljning av mötet