Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Ministrar möts om konkurrenskraft och tillväxt

Publicerad

EU:s näringsministrar träffas den 20 februari för att diskutera åtgärder för att förbättra konkurrenskraften och öka tillväxten i EU. Dessutom ska ordförandeskapet informera om förslaget om konsumenters möjligheter att använda streamingtjänster på resa i Europa.

Näringsminister Mikael Damberg vid tidigare rådsmöte
Näringsminister Mikael Damberg representerar Sverige vid rådet för konkurrenskraft i Bryssel 20 februari. Foto: Europeiska unionens råd

Rådet och Europaparlamentet är överens om ett förslag som ska ge konsumenter förbättrade möjligheter att använda sina streamingtjänster även på semester- eller affärsresa i annat EU-land. Förslaget omfattar tjänster som konsumenter köpt eller abonnerar på mot betalning och som de kan nå via till exempel surfplatta eller mobiltelefon. Det återstår endast ett formellt beslut innan förslaget kan träda ikraft. Ordförandeskapet kommer att informera om överenskommelsen.

Förslag om att underlätta för startups

En av frågorna som ministrarna ska diskutera är EU-kommissionens förslag om att underlätta för uppstartsföretag och expanderande företag i EU. Det handlar bland annat om att riva administrativa och rättsliga hinder på inre marknaden.

Transparens i den offentliga sektorn

Utöver det ska offentlig upphandling diskuteras mot bakgrund av en rapport av EU-kommissionen. Kommissionen understryker betydelsen av ett modernt upphandlingssystem för att stärka den inre marknaden. För regeringen är det viktigt att säkerställa effektivitet och transparens i den offentliga sektorn.

Diskussionen sker inom ramen för den så kallade europeiska planeringsterminen och kommissionens årliga tillväxtrapport.

Näringsminister Mikael Damberg representerar Sverige vid rådet för konkurrenskraft.

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)