Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Artikel från Justitiedepartementet

Anders Ygeman undertecknade samarbetsavtal med Moldavien och Georgien

Publicerad

Den 6-7 februari besökte Anders Ygeman Moldavien och Georgien för att underteckna samarbetsavtal om brottsbekämpning.

  • Två personer vid ett bord undertecknar ett avtal

    Anders Ygeman undertecknar samarbetsavtal med Moldavien tillsammans med Moldaviens inrikesminister Alexandru Jizdan.

    Foto: Regeringskansliet

  • Ministrar skakar hand med varandra framför svenska och georgiska flaggor

    Anders Ygeman skakar hand med Georgiens inrikesminister Giorgi Mgebrishvili efter undertecknandet

    Foto: Georgiens inrikesdepartement

De två avtalen stärker samarbetet mellan Sverige och Moldavien respektive Georgien i bekämpandet av gränsöverskridande grov brottslighet. Det handlar främst om människohandel, vapensmuggling, terrorism, narkotikabrott, cyberbrottslighet och penningtvätt.

– Genom de nya brottsbekämpningsavtalen förstärker vi och fördjupar samarbetet med de båda länderna. Att kunna utbyta erfarenheter mellan respektive brottsbekämpande myndigheter är viktigt i kampen mot den organiserade brottsligheten, säger Anders Ygeman.

I respektive avtal förbinder sig parterna att, inom ramen för respektive lands nationella lagstiftning, samarbeta mot gränsöverskridande grov brottslighet. Samarbetet ska ske främst genom informationsutbyte. Sedan tidigare har Sverige ingått avtal på regeringsnivå med bland andra Kosovo, Bosnien och Hercegovina, Kroatien och Serbien.

Förutom möten med inrikes-, justitie-, transport och IT-ministrar besökte Anders Ygeman även bland annat EUMM-missionen i Georgien och företrädare för det civilsamhället i bägge länder, t.ex. Women's Law Center i Moldavien och Transparency International i Georgien.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.