Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Artikel från Miljödepartementet

Möte med civilsamhället inför klimatmötet i Marrakech

Publicerad

Onsdag den 26 oktober träffades den svenska förhandlingsdelegationen och representanter från civilsamhället, däribland Stockholm Environment Institute och Naturskyddsföreningen, för att diskutera det kommande klimatmötet COP22 i Marrakech den 7-18 november. COP22 är det första mötet i sitt slag sedan klimatmötet i Paris förra året, där världens länder enades om ett nytt klimatavtal.

Foto: Jens Persson/Regeringskansliet

Vid onsdagens möte deltog även Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, som leder den svenska förhandlingsdelegationen under COP22. Isabella Lövin redogjorde bland annat för regeringens strategi inför COP22 och svarade på frågor från civilsamhällets representanter.

-En av de frågor där Sverige driva på är arbetet med att utveckla ett bra och förstärkt återrapporteringsystem kopplat till Parisavtalet. En fungerande återrapportering och uppföljning av ländernas olika åtaganden är en förutsättning för att vi ska nå målen, sa Isabella Lövin

Under dagen poängterades också vikten av samarbete inom samhällets olika delar för att nå klimatmålen. Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Ett starkt engagemang i hela det svenska samhället behövs för att åstadkomma detta. Regeringens initiativ Fossilfritt Sverige, som lanserades inför klimatmötet COP21 i Paris, samlar i dag över 180 aktörer från näringsliv, kommuner, regioner och organisationer.

- Sverige ska visa att vi tillsammans kan skapa ett samhälle där klimatsmarta val är självklara eftersom det leder till ett bra liv för alla. På så sätt visar vi ledarskap utomlands, sa Isabella Lövin.

Isabella Lövin lyfte även fram kopplingen mellan klimatfrågan och global fattigdomsbekämpning. Sverige är största givare per capita till gröna klimatfonden som ska finansiera investeringar i klimatomställning och klimatanpassning i utvecklingsländer. Samtidigt är omställningen en stor möjlighet - utvecklingen av förnybar energi gör bland annat att nya delar av världen kan få tillgång till elektricitet, vilket i sin tur skapar förutsättningar för samhällen att utvecklas.

Flera av de frågor som ställdes till ministern under mötet kretsade kring klimatarbetet inom EU. Isabella Lövin poängterade att Parisavtalet medför en helt ny spelplan för klimatarbetet och att regelverken inom EU måste anpassas så att det blir så enkelt för medlemsländerna som möjligt att nå sina miljömål. Samtidigt måste regelverket kring handeln med utsläppsrätter skärpas eftersom regeringen anser att det fortfarande är för billigt att släppa ut. Det är viktigt att EU fortsätter vara en progressiv röst i de kommande förhandlingarna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.