Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Artikel från Justitiedepartementet

Avtal klart om amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige (preclearance)

Publicerad

Den 4 november 2016 undertecknade inrikesminister Anders Ygeman och USA:s ambassadör Azita Raji avtal om amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige (preclearance). Avtalsförhandlingar har pågått sedan sommaren 2015.

USA:s ambassadör Azita Raji och inrikesminister Anders Ygeman sitter vid ett bord och skriver på avtal.
USA:s ambassadör Azita Raji och inrikesminister Anders Ygeman undertecknar avtal. Foto: Regeringskansliet

USA vill ha inresekontroller på flera flygplatser utanför USA. Arlanda flygplats blev i maj 2015 utvald som en av tio flygplatser i världen som kunde bli aktuella för utvidgningen av US preclearance. Ett syfte med amerikansk inresekontroll redan på Arlanda är att förenkla resandet mellan Sverige och USA, både för näringslivet och för privatpersoner.

Förhandlingar om att inrätta en amerikansk inresekontroll på Arlanda (preclearance) påbörjades förra sommaren. Justitiedepartementet och enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete, BIRS, har ansvarat för avtalsförhandlingarna. Eftersom avtalet rör flera olika rättsområden har även andra enheter på Justitiedepartementet liksom Utrikesdepartementet, Finansdepartementet och Näringsdepartementet varit involverade i processen.

Förhandlingarna har förts med US Customs & Border Protection och USA:s Transportation Security Administration. Vid sidan av Regeringskansliet har också flera andra aktörer varit inblandade, bland annat har flygplatsbolaget Swedavia en central roll. Förhandlingarna har alltså berört många olika parter och intresseområden. Samarbetet med såväl amerikanerna som andra svenska aktörer har fungerat utmärkt.

Utredning om genomförandet av avtal om amerikansk inresekontroll

Inför sommaren återstod endast detaljer i avtalsförhandlingarna. Regeringen beslutade i juli 2016 att ge en särskild utredare, polismästaren Stefan Mann, i uppdrag att föreslå hur avtalen ska kunna genomföras i svensk rätt. I uppdraget ligger att belysa och analysera alla de frågor som är relevanta för att en preclearanceanläggning ska kunna drivas på Arlanda. Utredaren ska också lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningen ska redovisas senast den 22 juni 2017 och förslaget ska då ut på remiss. En proposition bör vara klar till mars 2018 för att hinna antas av riksdagen före sommaren. När lagförslagen har trätt i kraft kan Swedavia bygga ­preclearance­anläggningen på Arlanda.

Pressmeddelande: Regeringen utreder preclearance – amerikansk inresekontroll på Arlanda

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Fakta preclearance

Preclearance innebär att amerikanska myndigheter genomför sin gränskontroll (person-, tull- och säkerhetskontroll) vid utresan från Sverige i stället för vid ankomsten till USA. Gränskontrollen görs efter säkerhetskontrollen och före ombordstigning.