Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Latinamerika, Karibien, Kina och migration på EU:s utrikesråd 18 juli

Publicerad

Det är framför allt EU:s relationer med Kina respektive Latinamerika och Karibien som de externa aspekterna av migration som står i fokus när EU:s utrikesministrar möts 18 juli i Bryssel.

Utrikesminister Margot Wallström
Utrikesminister Margot Wallström deltar för Sveriges räkning i mötet med EU:s utrikesråd i Bryssel den 18 juli. EU:s utrikesministrar kommer att diskutera unionens relationer till omvärlden med fokus på Latinamerika, Karibien och Kina. Därtill står flykting- och migrationsfrågor på dagordningen. Bilden är från ett rådsmöte i Bryssel tidigare i år. Foto: EU-representationen/Anna Lund

EU:s relationer med USA och Mellanöstern

Utrikesministrarna inleder med ett frukostmöte med USA:s utrikesminister John Kerry. De kommer framför allt att tala om förbindelserna mellan EU och USA samt om Mellanöstern.

EU:s relationer med Latinamerika och Kina

Därefter börjar rådets möte med en diskussion om Latinamerika, bland annat om några landsspecifika frågor: de framtida förbindelserna med Kuba, fredsprocessen i Colombia, Argentina och situationen i Venezuela. Denna diskussion är också en förberedelse inför mötet mellan utrikesministrarna i EU och Gemenskapen för Latinamerikas och Västindiens stater, Celac, som hålls i Dominikanska republiken 25–26 oktober.

Ministrarna ska också tala om Kina. Utgångspunkt för diskussionen är ett gemensamt meddelande från EU:s utrikesrepresentant och EU-kommissionen om en ny EU-strategi om Kina och resultatet av toppmötet mellan EU och Kina som hölls i Peking 12-13 juli. Rådet förväntas anta slutsatser.

Migration

Ministrarna kommer att diskutera EU:s åtgärder och prioriteringar när det gäller migration, efter en begäran från Europeiska rådet att mobilisera alla relevanta instrument och finansieringskällor till stöd för den strategi som fastställdes i Europeiska rådets slutsatser i juni. Diskussionen är också en förberedelse inför FN:s högnivåmöte om hanteringen av stora flykting- och migrantströmmar, i New York 19 september.

Under lunchen kommer ministrarna att tala om hur man på ett effektivt sätt kan följa upp den globala strategin för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik. Den höga representanten lade fram denna strategi för Europeiska rådet den 28 juni.

Utrikesminister Margot Wallström deltar i rådet för utrikesfrågor.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Slovakiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC