Artikel från Utrikesdepartementet

EU:s strategi för Syrien, Irak och Daesh antagen

Publicerad

När EU:s utrikesministrar möttes vid utrikesrådet måndagen 23 maj antogs EU:s strategi för Syrien och Irak samt rörande hotet från Daesh. Externa faktorer av migration och EU:s marina insats på Medelhavet diskuterade också. Sverige företräddes av kabinettssekreterare Annika Söder.

Justus Lipsus
EU:s utrikesråd träffades i rådsbyggnaden Justus Lipsus 23 maj. Utrikesministrarna avhandlade EU:s strategi för Syrien, Irak och hotet från Daesh. På agendan stod också migrationsfrågor, Operation Sophia och Östra partnerskapet. Foto: Europeiska rådet

Regional strategi för Syrien och Irak

Utrikesrådet antog slutsatser om EU:s regionala strategi för Syrien och Irak samt hotet från Daesh. Strategin innehåller EU:s prioriteringar i syfte att bidra till att varaktig fred, stabilitet och säkerhet nås i Syrien, Irak och för regionen som helhet.

Strategin innebär EU:s aktiva stöd till den internationella stödgruppen för Syrien och för FN-sändebudet de Misturas ansträngningar att nå en hållbar och inkluderande politisk transition i Syrien. Strategin innebär även att EU kommer att bistå den syriska befolkningen med ytterligare humanitärt stöd. Likaså uttrycker strategin stöd för den irakiska regeringens reformer i landet. EU kommer även att öka insatser för att motverka terrorismaktiviteter och radikalisering i regionen, stärka samarbetet med tredjeländer och utökade insatser för att stoppa terrorismfinansiering.

Externa aspekter av migration

I diskussionen framhölls bland annat behovet av att arbeta konsekvent och systematiskt och med ett långsiktigt perspektiv. Utrikesministrarna uttryckte stöd för pågående högnivådialogerna och de landpaket som utarbetats. Vikten av fortsatt dialog med ursprungs- och transitländer framhölls liksom en enad och samlad EU-ansats i migrationsfrågor och i dialogen med afrikanska länder.

EU:s marina insats på Medelhavet

Utrikesrådet antog slutsatser om den marina insatsen mot människosmuggling på Medelhavet; EUNAVFOR MED Operation Sophia. Rådet enades om att förlänga insatsens mandat med ytterligare ett år och att lägga till två stödjande uppgifter: utbildning för libyska kustbevakningen samt att bidra till genomförandet av FN:s vapenembargo utanför Libyens kust.

Östra partnerskapet

Före utrikesrådet inleddes träffade EU:s utrikesministrar sina motsvarigheter från Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina för det sjunde ministermötet inom ramen för Östliga partnerskapet. I diskussionen uttrycktes ömsesidigt stöd för partnerskapet som ett multilateralt ramverk för samarbete och stöd för reformer. Vikten av stöd till små- och medelstora företag, de folkliga kontakterna och samarbetet på säkerhetsområdet lyftes särskilt fram.

 

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Mer om utrikesrådets möte 23 maj

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC