Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

Alla aktörer behöver samverka

Publicerad · Uppdaterad

– Fattigdom måste bekämpas på bred front, i Sverige, inom EU och i hela världen med akuta och långsiktiga lösningar.
Det sa statssekreterare Pernilla Baralt när Socialdepartementet den 12 april hade bjudit in berörda myndigheter, kommuner och intresseorganisationer till dialogmöte om det fortsatta arbetet med utsatta EU-medborgare i Sverige.

En sittande kvinna omgärdad av en sittande och en stående man.
-Fattigdom måste bekämpas på bred front, i Sverige, inom EU och i hela världen med akuta och långsiktiga lösningar, sa statssekreterare Pernilla Baralt vid dialogmötet den 12 april. Här flankerad av David Holm Gatica, Utbildningsdepartementet, och Per-Anders Sunesson, Socialdepartementet. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

 Regeringen anser att det finns ett behov av att på en övergripande nationell nivå underlätta och främja samverkan mellan alla de aktörer som i sina verksamhetsområden möter dessa utsatta människor.

– För att på lång sikt förbättra dessa människors situation har regeringen inlett samarbete med Rumänien och Bulgarien där det blir ett gemensamt utbyte av kunskap med bland annat utgångspunkt från den lagstiftning och de värderingar som råder inom EU-samarbetet, sa Pernilla Baralt.