Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

EU:s utrikesministrar behandlar Syrien, Vitryssland och klimatdiplomati

Publicerad

Den 15 februari träffas EU:s utrikesministrar för andra gången i år. De ska diskutera hur klimatdiplomatins bäst kan användas för att Parisavtalets ska få full kraft. Därtill kommer ministrarna att behandla EU:s relationer till Moldavien och Vitryssland samt det komplicerade och fortsatt kritiska läget i Syrien. Sverige representeras av utrikesminister Margot Wallström.

Margot Wallström
Utrikesminister Margot Wallström intervjuas av svenska journalister i samband med ett möte med utrikesrådets i höstas. Foto: Sveriges EU-representation

Syrien

Utrikesrådet kommer att behandla det kritiska läge som den senaste tidens bombningar av den syriska staden Aleppo orsakat samt den ryska inblandningen i den syriska konflikten.

Regeringens ståndpunkt är att ministerrådet diskuterar vad EU ytterligare kan göra i Syrienfrågan. Regeringen ser med ökande oro på det allvarliga och komplicerade läget i landet och verkar för en politisk lösning på konflikten.

Vitryssland

Rådet förväntas diskutera utvecklingen i Vitryssland inklusive frågan om fortsatta sanktioner. Diskussionen väntas fokusera på hur EU i ljuset av Vitrysslands ökade intresse av närmare relationer med unionen kan utveckla sin politik så att Vitryssland förmås ta steg i positiv riktning avseende demokrati och mänskliga rättigheter.

Rådet förväntas anta slutsatser.

Regeringens ståndpunkter beträffande Vitryssland

Regeringen välkomnar att Vitryssland i augusti 2015 frigav återstående politiska fångar och ser positivt på att Vitryssland meddelat EU att vissa åtgärder förbereds i linje med delar av de krav EU ställt avseende förbättringar på MR- och demokratiområdet.

Regeringen är dock fortsatt bekymrad över den bristande respekten för demokrati och mänskliga rättigheter i Vitryssland. Regeringen beklagar att genomförandet av höstens presidentval inte levde upp till internationell standard. Under perioden efter presidentvalet har Regeringen sett få exempel på konkreta förbättringar.

Regeringen välkomnar samtidigt Vitrysslands intresse för en närmare relation med EU och anser att EU bör utnyttja detta intresse för att utverka förbättringar på MR- och demokratiområdet i Vitryssland. Regeringen anser att förutsättningen för ett sådant närmande är att det sker stegvis och baseras på en utvärdering av utvecklingen i Vitryssland på dessa områden.

Huvuddelen av EU:s restriktiva åtgärder suspenderades i samband med sanktionsöversynen i oktober 2015. Restriktiva åtgärder mot fyra individer och ett vapenembargo mot Vitryssland är alltjämt i kraft. Regeringen verkar för att Rådet ska nå enighet om en förlängning av EU:s restriktiva åtgärder.

Moldavien

Moldaviens politiska och ekonomiska krisläge står på dagordningen. Utrikesministrarna kommer att diskutera EU:s relationer till Moldavien i ljuset av krisen.

Regeringen ser med oro på utvecklingen i Moldavien. Regeringens ståndpunkt är att EU ger en tydlig signal till Moldavien om att landet återupptar arbetet inom den reformagenda som var en förutsättning för ett associationsavtal med EU. Det gäller särskilt reformer inom rättsväsendet och korruptionsbekämpning.

Klimatdiplomati

Parisavtalet som antogs vid klimatmötet COP21 i Paris i december förra året är en milstople i det globala klimatarbetet.

På rådsmötet kommer utrikesministrarna att diskutera hur EU bäst kan använda klimatdiplomatins möjligheter för att stödja att Parisavtalet.

Regeringens linje är att den globala fokuseringen på klimatfrågan som uppstod i samband med att avtalet antogs består. Regeringens utgångspunkt är också att klimatdiplomati kommer att spela en avgörande roll i genomförandet av avtalet.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mer om utrikesrådets möte

Kommenterad dagordning

Om EU:s utrikesråd