Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

EU:s utrikesministrar behandlade Syrien, Vitryssland och klimatdiplomati

Publicerad

Den 15 februari träffades EU:s utrikesministrar för andra gången i år. På agendan stod det alltmer kritiska läget i Syrien och EU:s relationer till Vitryssland och Moldavien. Rådet diskuterade också hur klimatdiplomatins bäst kan användas för att Parisavtalets som blev klart i december ska få full kraft. Utrikesminister Margot Wallström företrädde Sverige.

Margot Wallström
Utrikesminister Margot Wallström underströk EU:s uppmaning till alla stridande parter i Syrien om eldupphör, att humanitär hjälp släpps fram och behovet av en politisk lösning på konflikten, när hon intervjuades efter mötet med EU:s råd för utrikes frågor den 15 februari. Foto: EU-representationen

Syrien

Rådet för utrikesfrågor behandlade det kritiska läget i Syrien. Rådet diskuterade resultatet av givarkonferensen i London 4 februari och det möte som den internationella supportgruppen för Syrien (ISSG) höll den 11 februari. Diskussionen handlade om hur EU kan stötta säkerhetsrådets resolution 2254 och FN:s insatser för ett eldupphör som gäller alla parter och säkra att humanitär hjälp når fram.

EU stödjer en politisk lösning på konflikten.

Vitryssland

Rådet diskuterade relationerna mellan EU och Vitryssland och hur EU kan forma en politik som både ställer krav på och stöttar en positiv utveckling i Vitryssland.

Rådet antog slutsatser där EU välkomnar det intresse för förbättrade relationer med EU som Vitryssland gett uttryck för på flera områden de senaste två åren. Det handlar bland annat om en dialog mellan EU och Vitryssland om mänskliga rättigheter, förbättrade relationer med OSSE/ODHIR, proaktivt vitryskt deltagande i Östra partnerskapet och påbörjade förhandlingar om visumfrågor.

Slutsatserna innehåller tydliga krav på att de framtida relationerna mellan EU och Vitryssland måste baseras på gemensamma värderingar av mänskliga rättigheter och demokrati. Rådet understryker att EU är villigt att hjälpa Vitryssland att uppfylla dessa krav och att EU ser fram emot bilaterala diskussioner med detta syfte.

Rådet meddelar i slutsatserna att EU inte förlänger de restriktiva åtgärder mot 170 individer som avbröts i höstas. Däremot förlängs EU:s vapenembargo mot Vitryssland och åtgärder med 12 månader mot fyra vitryska medborgare med koppling till försvunna personer.

Moldavien

Utrikesministrarna diskuterade EU:s relationer till Moldavien i ljuset av den politiska och ekonomiska krisen i landet.

Rådet antog slutsatser som tydligt uppmanar Moldavien att återuppta den reformprocess som associationsavtalet mellan EU och Moldavien förutsätter.

Klimatdiplomati

Parisavtalet som antogs vid klimatmötet COP21 i Paris i december förra året är en milstople i det globala klimatarbetet. Utrikesministrarna antog slutsatser om att utveckla klimatdiplomatin till ett starkt stöd i genomförandet av Parisavtalet.

Rådet välkomnar att EU-kommissionen tar fram en handlingsplan för utformning av klimatdiplomati. Rådet efterfrågar en handlingsplan som utgår från att avtalet och klimatförändringens negativa effekter prioriteras i mellanstatliga relationer.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mer om mötet

Om EU:s råd för utrikesfrågor