Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Biståndsministern i samråd med svenska civilsamhället inför humanitärt toppmöte

Publicerad

I maj 2016 kommer FN:s första humanitära toppmöte, World Humanitarian Summit, äga rum i Istanbul. Syftet med toppmötet är att se över hur det internationella humanitära systemet kan anpassas till det föränderliga globala landskapet, och få till stånd ett mer globalt, inkluderande och effektivt system för att hjälpa personer som drabbas av kriser och konflikter.

Biståndsministern i möte med civilsamhällesorganisationer
Biståndsministern i möte med civilsamhällesorganisationer. Foto: Emma Lundborg, Regeringskansliet

Inför toppmötet har regeringen lanserat en särskild svensk humanitär satsning, som beräknas pågå till efter toppmötet i Istanbul. Ett särskilt sändebud (ambassadör Per Örnéus) har utsetts, och ett antal initiativ har tagits i syfte att ta fram konkreta förslag till toppmötet.

Fler människor än någonsin är i behov av humanitär hjälp och det humanitära systemet är kraftigt underfinansierat. Samtidigt ökar attackerna på hjälparbetare och tillträdet till människor i nöd blir svårare. Biståndsminister Isabella Lövin träffade idag företrädare för det svenska civilsamhället för att berätta om Sveriges prioriteringar och lyssna till deras input och synpunkter inför toppmötet.

- Civilsamhället är nyckelspelare i arbetet för att hjälpa drabbade människor i kris- och katastrofområden. De besitter ovärderlig kunskap och erfarenheter från marken. Som humanitär stormakt har Sverige ett ansvar att ta vara på denna kunskap för att ständigt förbättra vårt arbete och för att stärka vår röst internationellt, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Dagens möte är det första i en rad uppföljande möten med civilsamhällets organisationer som kommer äga rum innan maj.

I samband med öppnandet av FN:s 70:e generalförsamling i New York talade biståndsministern om de svenska prioriteringarna inför toppmötet vid ett sidoevenemang om humanitära insatser, anordnat av FN:s kontor för humanitärt bistånd OCHA.

Biståndsministerns tal vid högnivåmöte vid FN

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.