Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad välfärd och trygghet

Publicerad

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2016 en rad förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige. Flera av förslagen ska också leda till ökad jämställdhet, vilket är högt prioriterat av Sveriges första feministiska regering. Här kan du läsa om några av förslagen inom Socialdepartementets ansvar.

Foto: Christian Ferm/Folio bildbyrå

Folkhälsa och sjukvård

Professionsmiljard för bättre användning av kompetensen inom hälso- och sjukvården

Regeringen avsätter en miljard kronor för att stimulera bättre och effektivare användning av kompetensen inom hälso- och sjukvården, bland annat genom bättre administrativa stöd för hälso- och sjukvårdens professioner. Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Artikel på webbplatsen: Professionsmiljarden -  för bättre och effektivare användning av kompetensen inom hälso- och sjukvården

Extra tillskott till sjukvården

Hälso- och sjukvården tilldelas 1 miljard kronor extra år 2016 och 500 miljoner kronor extra per år från och med 2017. Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Artikel på webbplatsen: Extra tillskott i sjukvården

Viktiga investeringar i kvinnors hälsa

Totalt kommer ytterligare 1,3 miljarder att gå till satsningar för att stärka kvinnors hälsa över de kommande fyra åren. Detta är utöver den satsning på 1,8 miljarder kronor (för 2015–2019) på förlossningsvård och kvinnors hälsa som presenterades i vårbudgeten. Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Pressmeddelande: Viktiga investeringar i kvinnors hälsa i budgeten

Avgiftsfri öppenvård för äldre   

All öppenvård som ingår i det nationella högkostnadsskyddet blir avgiftsfri för äldre från 85 års ålder. Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Pressmeddelande: Avgiftsfri öppenvård för äldre

Förbättrad psykisk hälsa för unga

Den befintliga satsningen inom området psykisk ohälsa förstärks med ytterligare 280 miljoner kronor per år under 2016–2019. Medlen ska användas för att förstärka ungdomsmottagningarnas arbete och stimulera nya initiativ på området. Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Pressmeddelande: Förbättrad psykisk hälsa för unga        

Fler unga får fri tandvård

Åldersgränsen för fri tandvård höjs. Under mandatperioden föreslås åldersgränsen för den fria tandvården att utökas successivt upp till och med det år man fyller 23. Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Pressmeddelande: Fler unga får fri tandvård

Funktionshinder  

Höjt stöd till funktionshindersorganisationer

Regeringen vill höja stödet till funktionshindersorganisationerna med 6 miljoner kronor om året. Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Artikel på webbplatsen: 6 miljoner i stöd till funktionshindersorganisationerna

Idrott

Mer pengar till idrottsrörelsen

Regeringen föreslår att öka statens stöd till idrotten med totalt 197 miljoner kronor 2016, 208 miljoner kronor 2017 och med totalt 227 miljoner kronor 2018. I detta ingår även den satsning på idrott och etablering som regeringen aviserade i 2015 års ekonomiska vårproposition. Förslaget finns i utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.

Pressmeddelande: Mer pengar till idrottsrörelsen

Socialförsäkringar

Insatser för en stabil och låg sjukfrånvaro

För att stärka handläggningen av sjukförsäkringen föreslår regeringen att Försäkringskassan tillskjuts 128 miljoner kronor i höständrings­budgeten för 2015 och 250 miljoner kronor årligen från och med 2016. Regeringen föreslår också att med­len till de finansiella samordningsförbunden inom välfärds- och rehabiliteringsområdet från och med år 2016 ökas med 59 miljoner kronor per år till totalt 339 miljoner kronor. Förslagen finns i utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning samt höständringsbudgeten för 2015.

Pressmeddelande: Försäkringskassan får ökade medel för stärkt handläggning

Pressmeddelande: Mer samverkan genom mer medel till
samordningsförbunden

Borttagande av bortre tidsgräns och höjd föräldrapenning

Regeringen föreslår att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen tas bort. Ett annat förslag är att höja grundnivån i föräldrapenningen. Förslagen finns i utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning och utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn.

Pressmeddelande: Borttagande av bortre tidsgränsen och höjd föräldrapenning

Social omsorg

Miljardsatsning på socialtjänsten ska stärka barn- och ungdomsvården

Regeringen föreslår att 250 miljoner kronor avsätts årligen under 2016–2019 för att stärka och utveckla verksamheterna. Medlen ska i huvudsak gå till ökad bemanning men även till satsningar på kompetens och kvalitet. Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Pressmeddelande: Miljardsatsning på socialtjänsten ska stärka barn- och ungdomsvården

Statligt sommarlovsstöd

Regeringen föreslår att 200 miljoner kronor årligen avsätts under 2016–2019 för ett statligt sommarlovsstöd. Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Artikel på webbplatsen: Regeringen satsar 200 miljoner på statligt sommarlovsstöd

Ökad bemanning i äldreomsorgen

Regeringen avsätter 2 miljarder kronor per år 2016–2018 för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen, öka tryggheten för de äldre och förbättra förutsättningarna för en jämställd, likvärdig och jämlik äldreomsorg. Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Artikel på webbplatsen: Ökad bemanning i äldreomsorgen

Kunskapssatsning inom äldre- och funktionshindersomsorgen

Regeringen föreslår att 200 miljoner kronor avsätts för en kunskapssatsning till verksamheter inom äldre- och funktionshindersomsorgen. Satsningen möjliggör stöd till kommunerna att fortsätta kompetensutveckla sin baspersonal inom dessa områden. Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Pressmeddelande: Regeringen gör kunskapssatsning inom äldre- och funktionshindersomsorgen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Budgetreformer för ökad jämlikhet och jämställdhet

Regeringens reformer för ökad välfärd och trygghet ska också leda till ökad jämlikhet och jämställdhet. Ta del av Socialdepartementets pressmeddelande om budgetreformerna.

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.