Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad välfärd och trygghet inom social omsorg

Publicerad

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2016 en rad förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige. Flera av förslagen ska också leda till ökad jämställdhet, vilket är högt prioriterat av Sveriges första feministiska regering. Här kan du läsa om några av förslagen inom social omsorg.

Miljardsatsning på socialtjänsten ska stärka barn- och ungdomsvården

Regeringen föreslår att 250 miljoner kronor avsätts årligen under 2016–2019 för att stärka och utveckla verksamheterna. Medlen ska i huvudsak gå till ökad bemanning men även till satsningar på kompetens och kvalitet.

Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg.

Pressmeddelande: Miljardsatsning på socialtjänsten ska stärka barn- och ungdomsvården

Statligt sommarlovsstöd

Regeringen föreslår att 200 miljoner kronor årligen avsätts under 2016–2019 för ett statligt sommarlovsstöd.

Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg.

Artikel på webbplatsen: Regeringen satsar 200 miljoner på statligt sommarlovsstöd

Ökad bemanning i äldreomsorgen

Regeringen avsätter 2 miljarder kronor per år 2016–2018 för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen, öka tryggheten för de äldre och förbättra förutsättningarna för en jämställd, likvärdig och jämlik äldreomsorg.

Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg.

Artikel på webbplatsen: Ökad bemanning i äldreomsorgen

Kunskapssatsning inom äldre- och funktionshindersomsorgen

Regeringen föreslår att 200 miljoner kronor avsätts för en kunskapssatsning till verksamheter inom äldre- och funktionshindersomsorgen. Satsningen möjliggör stöd till kommunerna att fortsätta kompetensutveckla sin baspersonal inom dessa områden.

Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg.

Pressmeddelande: Regeringen gör kunskapssatsning inom äldre- och funktionshindersomsorgen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.