Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad välfärd och trygghet inom funktionshindersområdet

Publicerad

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2016 en rad förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige. Flera av förslagen ska också leda till ökad jämställdhet, vilket är högt prioriterat av Sveriges första feministiska regering. Här kan du läsa om ett par av förslagen inom funktionshindersområdet.

Foto: Christian Ferm/Folio bildbyrå

Höjt stöd till funktionshindersorganisationer

Regeringen vill höja stödet till funktionshindersorganisationerna med 6 miljoner kronor om året.

Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg.

Artikel på webbplatsen: 6 miljoner i stöd till funktionshindersorganisationerna

Kunskapssatsning inom äldre- och funktionshindersomsorgen

Regeringen föreslår att 200 miljoner kronor avsätts för en kunskapssatsning till verksamheter inom äldre- och funktionshindersomsorgen. Satsningen möjliggör stöd till kommunerna att fortsätta kompetensutveckla sin baspersonal inom dessa områden.

Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg.

Pressmeddelande: Regeringen gör kunskapssatsning inom äldre- och funktionshindersomsorgen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.