Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad välfärd och trygghet inom Åsa Regnérs ansvar

Publicerad

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2016 en rad förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige. Flera av förslagen ska också leda till ökad jämställdhet, vilket är högt prioriterat av Sveriges första feministiska regering. Ta del av intervjun med barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Miljardsatsning på socialtjänsten ska stärka barn- och ungdomsvården

Regeringen föreslår att 250 miljoner kronor avsätts årligen under 2016–2019 för att stärka och utveckla verksamheterna. Medlen ska i huvudsak gå till ökad bemanning men även till satsningar på kompetens och kvalitet.

Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg.

Pressmeddelande: Miljardsatsning på socialtjänsten ska stärka barn- och ungdomsvården

Statligt sommarlovsstöd

Regeringen föreslår att 200 miljoner kronor årligen avsätts under 2016–2019 för ett statligt sommarlovsstöd.

Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg.

Artikel på webbplatsen: Regeringen satsar 200 miljoner på statligt sommarlovsstöd

Ökad bemanning i äldreomsorgen

Regeringen avsätter 2 miljarder kronor per år 2016–2018 för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen, öka tryggheten för de äldre och förbättra förutsättningarna för en jämställd, likvärdig och jämlik äldreomsorg.

Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg.

Artikel på webbplatsen: Ökad bemanning i äldreomsorgen

Kunskapssatsning inom äldre- och funktionshindersomsorgen

Regeringen föreslår att 200 miljoner kronor avsätts för en kunskapssatsning till verksamheter inom äldre- och funktionshindersomsorgen. Satsningen möjliggör stöd till kommunerna att fortsätta kompetensutveckla sin baspersonal inom dessa områden.

Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg.

Pressmeddelande: Regeringen gör kunskapssatsning inom äldre- och funktionshindersomsorgen

Höjt stöd till funktionshindersorganisationer

Regeringen vill höja stödet till funktionshindersorganisationerna med 6 miljoner kronor om året.

Förslaget finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg.

Artikel på webbplatsen: 6 miljoner i stöd till funktionshindersorganisationerna

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.