Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Budgetpropositionen 2016: Ökad bemanning i äldreomsorgen

Publicerad Uppdaterad

Regeringen avsätter 2 miljarder kronor per år under åren 2016 till 2018 för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen, öka tryggheten för de äldre och förbättra förutsättningarna för en jämställd, likvärdig och jämlik äldreomsorg. Satsningen trädde ikraft redan den 1 juli 2015 med en miljard kronor för 2015.

Satsningen innebär att kommunerna får möjlighet att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Det kan skapa utrymme för personalen att tillbringa mer tid med den enskilde, men också skapa utrymme för personalen att gemensamt utveckla verksamheten. På så sätt kan satsningen bidra till att skapa trygghet och öka kvaliteten för de äldre.

Att öka bemanningen kan också förväntas bidra till en förbättrad arbetsmiljö för personalen.

Det ska finnas tillräckligt med utbildad och erfaren personal

Äldre personer i behov av vård och omsorg ska kunna lita på att vården och omsorgen är av god kvalitet och att det finns tillräckligt med personal med lämplig utbildning och erfarenhet för att utföra den. Många av de centrala faktorer som påverkar kvaliteten och effektiviteten inom äldreomsorgen är relaterade till bemanningen och tillgången till personal.

Pengar till 290 kommuners bemanning

Förslaget innebär att 290 kommuner kan rekvirera medel för att öka bemanningen inom äldreomsorgen, såväl den offentligt som den privat utförda. Personalkostnaderna får endast avse kostnader för personal som utför stöd och omvårdnad i den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Personalkostnaderna får endast avse de personalkategorier som arbetar nära de äldre, exempelvis vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister samt arbetsledare på verksamhetsnivå. Kommunerna väljer själva om och var de vill öka bemanningen.

Läs mer om förslaget i Budgetpropositionen 2016, Utgiftsområde 9, Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.