Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Budgetpropositionen 2016: Regeringen satsar 200 miljoner på statligt sommarlovsstöd

Publicerad Uppdaterad

I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen att 200 miljoner kronor avsätts om året under 2016-2019 för ett statligt sommarlovsstöd. Alla skolbarn berörs av förslaget som träder i kraft 1 januari 2016.

Regeringen menar att alla barn ska ha möjlighet till bra aktiviteter på sommarlovet.

Stödet ska betalas till kommuner som satsar på att utveckla kostnadsfria sommarlovsaktiviteter.

Aktiviteter ska stimulera och utveckla personligheten

Meningen med det statliga sommarlovsstödet är att ge barn i åldersgruppen 6 till 15 år en möjlighet till sommaraktiviteter. Kommunen ska med det statliga stödet erbjuda aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling.

Programmen ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Pengarna betalas ut till kommuner som erbjuder avgiftsfria aktiviteter under sommarlovet. Alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande. För att möjliggöra möten över sociala gränser ska dock ingen särskild behovsprövning göras för de enskilda barnen.

Stödet är utöver vad kommunerna själva anslår

Utformningen av sommarlovsstödet bereds inom Regeringskansliet. Stödet ska vara utöver vad kommunerna själva anslår. Det förväntas fördelas enligt följande:

  • De kommuner som planerat att utvidga sina sommarlovsaktiviteter enligt kraven ovan ansöker om bidrag. De redovisar vilka sommarlovsaktiviteter de tidigare har erbjudit.
  • Stödet ska fördelas till ansökande kommuner enligt en fördelningsnyckel baserat på antalet barn i hushåll med försörjningsstöd.
  • Kommunerna redovisar vilka aktiviteter de har genomfört.

Läs mer om förslaget i Budgetpropositionen 2016, Utgiftsområde 9, avsnitt 7.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.