Artikel från Justitiedepartementet

Nytt samarbete inom EU om alternativ till häktning

Publicerad

Den 1 augusti träder en ny lag i kraft som syftar till att främja användningen av alternativ till frihetsberövanden under brottmålsprocessen.

Enligt den nya lagen ska en person som är misstänkt för brott i Sverige och som har sin hemvist i en annan EU-medlemsstat kunna stå under övervakning i sin hemstat i stället för att vara häktad här. På motsvarande sätt ska en misstänkt person med hemvist i Sverige kunna bli föremål för övervakningsåtgärder här, när brottsutredningen pågår i en annan EU-medlemsstat.

Syftet med regleringen är att skapa alternativ till häktning när den misstänkte är bosatt i en annan stat än rättegångsstaten och att främja likabehandling av personer som bor i EU.

Genom de nya lagbestämmelserna genomförs EU-rambeslutet om uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder i svensk rätt.

Lag (2015:485) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen träder i kraft den 1 augusti 2015.

Prop. 2014/15:116 Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen