Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Välfärdssatsningar i vårbudgeten

Publicerad Uppdaterad

Regeringen lämnade vårbudgeten till riksdagen den 15 april. Nedan hittar du ett urval inom Socialdepartementets ansvar av förslagen i regeringens vårändringsbudget för 2015 och av aviseringarna i 2015 års ekonomiska vårproposition.

Foto: Finansdepartementet / Regeringskansliet

Folkhälsa och sjukvård

Förbättrad förlossningsvård och stärkta insatser för kvinnors hälsa föreslås. Regeringen aviserar samtidigt förslag på kostnadsfria läkemedel för barn från och med 2016.

Funktionshinder och barnets rättigheter                 

Alla barn ska få de bästa förutsättningarna för att utveckla sin förmåga och kunna delta på egna villkor i skolan och på fritiden. Regeringen ökar anslaget så att alla barn i åldern 8-19 år ska kunna få ekonomiskt bidrag till glasögon.           

Bidrag till glasögon för barn

Idrott

Regeringen vill att 32 miljoner år 2015 tillförs idrottsrörelsen för etableringsinsatser för nyanlända. Satsningen är permanent. För 2016 och framåt bedöms anslaget öka med 64 miljoner kronor per år.

Satsning på idrott för nyanlända

Jämställdhet

Regeringen anser att stödet till de ideella kvinnojourerna behöver stärkas och föreslår att anslaget Särskilda jämställdhetsåtgärder ökar med 25 miljoner kronor för år 2015. Pengarna avsätts till de ideella kvinno- och tjejjourerna.

 Satsning på kvinnojourerna

Socialförsäkringar      

Regeringen föreslår höjt underhållsstöd, höjd ersättning för sjukskrivna arbetslösa, höjd sjuk- och aktivitetsersättning samt förbättrat bostadstillägg till ålderspensionärer.

Social omsorg

Regeringen avser under 2015 satsa 1 miljard kronor på ökad bemanning i äldreomsorgen. För 2016 till 2018 bedöms utgifterna för äldreomsorgen öka med 2 miljarder per år.

 Ökad bemanning i äldreomsorgen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Vårbudget 2015

Den 15 april lämnade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 2015 till riksdagen.