Artikel från Utrikesdepartementet

Inbjudan intressentmöte om Etiopien, Mali och Kenya

Publicerad Uppdaterad

Möte inför framtagande av strategier för samarbetet med Etiopien, Mali och Kenya

Ladda ner:

Nu inleds arbetet med att ta fram nya bilaterala strategier för utvecklingssamarbetet med Etiopien, Kenya och Mali. Sida har inkommit med resultatförslag som kommer att utgöra grund för arbetet. I samband med att Departementet inleder skrivandet är vi intresserade av att ta del av övergripande synpunkter på Sidas resultatförslag, den föreslagna inriktningen på strategierna samt andra överväganden avseende prioriteringar, samarbetspartners etc.

Vi vänder oss till intressenter som har utvecklingsrelaterad verksamhet visavi de berörda länderna. Välkomna på ett möte 6 maj kl 14.00-17.00 i pressrummet på UD, Fredsgatan 6.


Bekräfta deltagande till Monica Belin-Carlsson på monica.belin-carlsson@gov.se eller telefon 405 42 69 senast tisdag 5 maj kl 12.00.

Vid frågor kontakta Johanna Teague, biståndssamordnare på Afrikaenheten UD, på telefon 405 80 26.