Startsidan

Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

 • Utrikesminister Tobias Billström träffade Polens utrikesminister Zbigniew Rau

  Fredag den 3 februari tog utrikesminister Tobias Billström emot Polens utrikesminister Zbigniew Rau. Under mötet diskuterade Billström och Rau bland annat den säkerhetspolitiska situationen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina samt frågor om närområdet. Efter mötet hölls en gemensam pressträff.

 • Regeringen tar krafttag mot LVU-kampanjen

  Statsminister Ulf Kristersson, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och justitieminister Gunnar Strömmer.
  Statsminister Ulf Kristersson, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och justitieminister Gunnar Strömmer. Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

  Sedan december 2021 sprids desinformation om att svensk socialtjänst omhändertar muslimska barn utan rättsligt stöd. Enligt Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF, finns inga indikationer på att kampanjen kommer vara över i närtid. Medarbetare i socialtjänsten hotas och i värsta fall riskerar detta att leda till att barn i Sverige inte får det stöd av samhället som de har rätt till. Regeringen vidtar nu flera åtgärder för att motverka desinformationen som sprids och dess konsekvenser.

 • Finlands statsminister besökte Sverige

  Finlands statsminister Sanna Marin och statsminister Ulf Kristersson i var sin talarstor framför en fond av Sveriges och Finlands flaggor
  Finlands statsminister Sanna Marin och statsminister Ulf Kristersson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Torsdag den 2 februari besökte Finlands statsminister Sanna Marin, Stockholm. I fokus för besöket låg den europeiska säkerheten, stödet till Ukraina och Nato-anslutningen.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringens första 100 dagar

Regeringspartierna har, tillsammans med samarbetspartiet Sverigedemokraterna, sex samarbetsprojekt inom vilka politiska reformer ska utarbetas och genomföras för att lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem. Till grund för samarbetet ligger Tidöavtalet. När de första 100 dagarna nu har gått är flera åtgärder inom samarbetsprojekten gjorda, och fler är på gång.

tatsminister Ulf Kristersson och Mikael Tofvesson i var sin talarstol framför en fond med svenska flaggor
Statsminister Ulf Kristersson och Mikael Tofvesson, Myndigheten för psykologiskt försvar. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Pressträff om Sveriges säkerhet

Den 31 januari bjöd statsminister Ulf Kristersson in till pressträff om Sveriges säkerhet. Pressträffen ägde rum efter det möte som statsministern bjudit in riksdagspartiernas alla partiledare till.

Justitieminister Gunnar Strömmer i talarstol framför fond av svenska flaggor
Justitieminister Gunnar Strömmer Foto: Regeringskansliet

Det ska vara straffbart att delta i en terroristorganisation

Att delta i och finansiera deltagande i en terroristorganisation ska vara straffbart, det föreslår regeringen. Det innebär en ytterligare förstärkning av det straffrättsliga regelverket för att motverka hotet från terrorismen. Förslaget presenterades på en pressträff med justitieminister Gunnar Strömmer.

Elisabeth Svantesson står i en talarstol i Regeringskansliets presskonferenssal. I bakgrunden svenska flaggor och EU-flaggan.
Finansminister Elisabeth Svantesson. Foto: Henrik Nyström/Regeringskansliet

Extra ändringsbudget till riksdagen

Regeringen har överlämnat en extra ändringsbudget till riksdagen den 26 januari.

I budgeten föreslår regeringen pengar till gasprisstödet till hushåll i södra Sverige, nya möjligheter för företag att skjuta upp skatteinbetalningar samt det hittills största stödpaketet med försvarsmateriel till Ukraina.

Illustration: Regeringskansliet

Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Det första halvåret 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Det innebär att Sverige kommer leda arbetet i rådet.

Foto: Tomas Ärlemo/Svenska Kraftnät

Energikrisen

Här samlas information om åtgärder för att säkerställa en väl fungerande elmarknad i Sverige.

Corona-stämpel och grafisk bild av bokstaven i innuti en cirkel
Åtgärder, beslut och initiativ med anledning av coronapandemin Illustration: Regeringskansliet

Regeringen har beslutat om en förlängning av de tillfälliga inreserestriktionerna med krav på negativt covid-19-test för inresa från Kina till Sverige

Regeringen beslutade 26 januari att förlänga de tidigare beslutade inreserestriktionerna som innebär att resenärer från Kina ska kunna visa upp ett negativt testsvar för pågående covid-19-infektion vid ankomsten till Sverige, oavsett om man är vaccinerad eller inte. Kravet på intyg om negativt testsvar började gälla den 7 januari och gäller för närvarande till och med den 18 februari 2023.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson, energi- och näringsminister och vice statsminister Ebba Busch samt Linda Lindberg, socialpolitisk talesperson, Sverigedemokraterna, i var sin talarstol framför en fond av svenska flaggor
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson, energi- och näringsminister och vice statsminister Ebba Busch samt Linda Lindberg, socialpolitisk talesperson, Sverigedemokraterna, Foto: Ninni Andersson

Uppdrag att ta fram förslag till en nationell plan för förlossningsvården

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en nationell plan för förlossningsvården. Planen ska ange en tydlig inriktning för förlossningsvården och lägga grunden för ett mer strategiskt och systematiskt förändringsarbete i regionerna.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 29921 träffar.