Startsidan

Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

 • Statsministern tog emot Estlands premiärminister

  Onsdag den 25 maj tog statsminister Magdalena Andersson emot Estlands premiärminister Kaja Kallas.

  Under överläggningarna diskuterades främst den allvarliga säkerhetssituationen i vårt närområde. Även aktuella EU-frågor inför Europeiska rådets möte stod på dagordningen.

 • Statsministern tog emot Europeiska rådets ordförande Charles Michel

  Europeiska rådets ordförande Charles Michel besökte i dag Sverige. Statsminister Magdalena Andersson höll tillsammans med honom en pressträff efter att ha diskuterat Rysslands invasion av Ukraina, Sveriges ansökan till Nato och vad som är på EU:s agenda härnäst.

 • Förslag om begränsningar i vem som får driva apotek

  Treklöverutredningen föreslår i sitt delbetänkande bland annat att privata vårdgivare inte ska kunna driva apotek eller ha bestämmande inflytande över apotek. Även vårdgivare på den veterinärmedicinska sidan omfattas av förslaget. Syftet är bland annat att minska risken för överförskrivning av läkemedel.

Foto: Regeringskansliet

Regeringen beviljar miljardinvestering i luftvärnshallar i Halmstad

Regeringen beviljar nu en miljardinvestering i nybyggnation av luftvärnshallar i Halmstad. Investeringen är en del i regeringens arbete med att stärka Sveriges försvarsförmåga.

Foto: Regeringskansliet

Regeringen presenterade åtgärder för att bryta segregationen

På en pressträff den 24 maj presenterade integrations- och migrations­­minister Anders Ygeman en utredning som ska ta fram förslag på åtgärder som syftar till att påskynda utrikes födda kvinnors etablering på arbets­­marknaden. Arbets­marknads- och jämställd­hets­­minister Eva Nordmark berättade under press­­träffen också om ett nytt regerings­­uppdrag för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbets­­marknaden och social­­minister Lena Hallengren aviserade en kommande utredning med syftet att bryta långvarigt bistånds­­mottagande, särskilt bland utrikes födda kvinnor, som är en över­­representerad grupp bland de som tar emot ekono­­miskt bistånd.

USA:s president Joe Biden, Sveriges statsminister Magdalena Andersson och Finlands president Sauli Niinistö
USA:s president Joe Biden, Sveriges statsminister Magdalena Andersson och Finlands president Sauli Niinistö Foto: Richie Downs

Statsministern och Finlands president besökte USA:s president i Vita huset

Den 19 maj besökte statsminister Magdalena Andersson USA:s president Joe Biden i Vita huset. Besöket skedde tillsammans med Finlands president Sauli Niinistö och fokuserade på Sveriges och Finlands ansökningar till Nato, Rysslands aggression mot Ukraina och de transatlantiska relationerna i det förändrade säkerhetspolitiska läget.

Utrikesministern skriver på Sveriges Natoansökan
Utrikesminister Ann Linde undertecknar den 17 maj en svensk ansökan om Natomedlemskap. Foto: Frida Drake/Utrikesdepartementet

Ansökan om Natomedlemskap undertecknad och överlämnad

Den 17 maj undertecknade utrikesminister Ann Linde Sveriges ansökan om Natomedlemskap och dagen efter, den 18 maj överlämnades ansökan till Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.

Magdalena Andersson och Boris Johnson skakar hand utanför entren i Harpsund
Statsminister Magdalena Andersson och Storbritanniens premiärminister Boris Johnson i Harpsund. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Politisk solidaritetsförklaring undertecknad mellan Sverige och Storbritannien

Statsminister Magdalena Andersson tog under onsdag den 11 maj emot Storbritanniens premiärminister Boris Johnson på Harpsund för överläggningar i syfte att ytterligare fördjupa ländernas bilaterala säkerhets- och försvarspolitiska samarbete.

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg på pressträffen. Foto: Regeringskansliet

Sveriges livsmedelsberedskap ska stärkas

Den senaste tidens händelseutveckling med Rysslands olagliga invasion av Ukraina har inneburit ett försämrat säkerhetsläge i Sveriges närområde. Säkerhetsläget aktualiserar behovet att stärka Sveriges förmåga att hantera höjd beredskap och ytterst krig och som ett led i det arbetet har regeringen beslutat att tillsätta en utredning om en ny livsmedelsberedskap. Forskningsrådet Formas generaldirektör Ingrid Petersson utses till särskild utredare.

Foto: Ninni Andersson

Vårbudgeten har lämnats till riksdagen

Regeringen har överlämnat 2022 års ekonomiska vårproposition och vårändringsbudget för 2022. I ett försämrat säkerhetspolitiskt läge lägger regeringen fram en budget för att stärka Sverige med både omedelbara insatser och långsiktigt arbete mot samhällsproblemen.

Bild: Johnér bildbyrå

Sverige kan bättre: Regeringens prioriteringar

Det finns mycket att vara stolt över med Sverige. Vi har en yrkesskicklig arbetskraft och en hög andel av svenska folket försörjer sig på eget arbete. Sverige har många innovativa och konkurrenskraftiga företag som bidrar till jobb och export. Vård, skola och omsorg finansieras gemensamt och fördelas efter behov. Tilliten mellan människor är hög och Sverige har kommit långt när det gäller jämställdheten mellan kvinnor och män.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 52139 träffar.