Startsidan

Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

  • Sex miljarder i elpriskompensation till hushållen

    Regeringen avsätter drygt sex miljarder kronor till en elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser. Elpriskompensationen sker för tre månader december, januari, februari till elkunder baserat på förbrukning. Kompensationen baseras på hur stor elförbrukning hushållet har varje månad, där den högsta nivån är hushåll som använder över 2000 kWh per månad.

  • Nationell life-science konferens

    Den 17 januari 2022 är det dags för den nationella life science-konferensen. Konferensen kommer att uppmärksamma och accelerera arbetet i Sverige för att uppnå målet att vara en ledande life science-nation. Anmälan är öppen!

    Satsningarna på life science är nödvändiga för att skapa en starkare välfärd och bidra med framtidens jobb vilket ingår i ett av regeringens prioriterade områden. Konferensen fokuserar på konkreta resultat och effekter av de insatser som görs runt om i landet, både inom regionerna och i samverkan med näringslivet, där Regeringskansliet, Västra Götalandsregionen och den västsvenska klusterorganisationen Health Innovation West står som värdar.

Bild: Johnér/Regeringskansliet

Sverige kan bättre: Regeringens politiska prioriteringar

Det finns mycket att vara stolt över i Sverige. Men Sverige kan bättre. För att ta sig an de samhällsproblem som finns har regeringen satt upp tre prioriteringar: Bryta segregationen och bekämpa brottsligheten, skapa jobb genom att driva på klimatomställningen och ta tillbaka kontrollen över välfärden.

Försvarsminister Peter Hultqvist
Försvarsminister Peter Hultqvist Foto: Ulf Palm/Folk och försvar

Det försämrade omvärldsläget dominerade Folk och Försvars Rikskonferens

Försvarsminister Peter Hultqvist, utrikesminister Ann Linde och justitie- och inrikesminister Morgan Johansson deltog i Folk och Försvars Rikskonferens som hölls 10–11 januari i digital form. Det övergripande temat för konferensen var Hållbara vägval i en föränderlig säkerhetsordning, ett ämne som berördes av en mängd olika talare och experter från myndigheter och civilsamhället under konferensens två dagar.

Uttalande
Uttalande Illustration: Regeringskansliet

Kommentar från statsminister Magdalena Andersson till det säkerhetspolitiska läget

Den europeiska säkerhetsordningen är inte förhandlingsbar. I Sverige är det vi själva som bestämmer över vår utrikes- och säkerhetspolitik och vilka vi väljer att samarbeta med.

Mot bakgrund av utvecklingen i och omkring Ukraina och försämringen av det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har jag precis talat med Finlands president Niinistö och kommer att föra samtal med Nato:s generalsekreterare Stoltenberg. Regeringen för också dialog med den amerikanska administrationen. Internationell rätt måste respekteras och efterföljas. Detta inkluderar varje stats rätt att självständigt göra egna säkerhetspolitiska vägval.

Foto: TT

Frågor och svar om regeringens arbete med vaccin och vaccinationsbevis

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om regeringens arbete med vaccin mot covid-19 samt vaccinationsbevis.

Grafik: Regeringskansliet

Inreseförbud för resande till Sverige

Inreseförbuden vid resor från EU/EES och från övriga länder gäller till och med den 31 januari 2022. Det är i dagsläget oklart hur länge de olika inreseförbuden kommer att gälla. Läs mer om inreseförbud, vilka undantag som finns och vad som gäller för inresa från olika länder på sidan "Frågor och svar om inreseförbud till Sverige".

Foto: TT

34-punktsprogrammet: Regeringens åtgärder mot gängkriminaliteten

I Sverige ska alla vara trygga, oavsett var man bor. Här kan du ta del av regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot den grova och organiserade brottsligheten.

Kärnkraftverket Ringhals
Kärnkraftverket Ringhals Foto: Vattenfall

Regeringens tidsplan för beslut om slutförvar av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall

Regeringen avser att fatta beslut om slutförvaret av använt kärnbränsle den 27 januari 2022. Beslut om utbyggnaden av det befintliga förvaret för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall togs den 22 december. Ärendena har högsta prioritet och regeringen arbetar aktivt för att säkerställa en trygg hantering av alla frågor.

Illustration: Regeringskansliet

Propositionsförteckning våren 2022

Förteckningen redovisar propositioner som är avsedda att lämnas från mitten av januari 2022 under återstoden av riksmötet.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 49983 träffar.